Hiekkalinna uuteen nousuun, kun saunamaailmasta päätetään

Saunamaailma kilpailutetaan alustavasti vuodenvaihteessa. Tarkemmaksi sijainniksi on kaavailtu nykyisen hiekkalinnan aluetta, jolloin hiekkalinna joutuisi väistymään uuteen paikkaan. Paikka rakentuu toteutuessaan luonnollisesti osittain veden päälle.

Paikka on sijainniltaan toiminnallisesti paras esitetyistä vaihtoehdoista, kun arvioidaan tilankäyttöä, pysäköintimahdollisuuksia ja rakentamisen mahdollisuuksia käytännössä. Haasteena näen tässä vaiheessa sijainnin vetovoiman, kun ajatellaan ympärivuotista toimintaa. Toivon, että löytyy yrittäjä, jolla on vahva visio liiketoiminnastaan. Suomen Monacoksi kutsuttu Sataman ja Linnoituksen alue kaipaa vielä lisää vetovoimaisia yrityksiä, jotka tuovat lisää turisteja ja kehittävät ympärivuotisia palveluja niin lappeenrantalaisille kuin matkailijoille.

Saunamaailman ehdotettu paikka ja hiekkalinnan uusi ehdotettu paikka (punainen nuoli) Lähde: Lappeenrannan kaupungin saunamaailmasuunnitelma

Hiekkalinna on ollut Lappeenrannan tärkeimpiä kohteita matkailumarkkinoinnissa. Viime vuosina hiekkalinnan taso on valitettavasti tippunut alkuvuosista. Olen tuonut vuosikausia esiin niin kaupunginhallituksessa kuin Lappeenrannan kaupunkikehitys Lakes ry:n hallituksen ja kaupungin vuoropuhelussa, että hiekkalinnalle on saatava pysyvä paikka.

Ongelmana on ollut hiekkalinnan talvikäyttö veneiden säilytyspaikkana. Se ei ole mahdollistanut pysyvien rakenteiden kehittämistä alueelle. Joka kevät ollaan aloitettu alusta tyhjällä maalla ja alueen asteittainen kehittäminen on ollut mahdotonta. Korostan, että veneet eivät ole ongelma. Kaupungilta on vain puuttunut tähän asti visio hiekkalinnan pitkäjänteisestä kehittämisestä ja samalla pysyvä ratkaisu veneiden sijoittamisesta alueelle.

Asiaan ollaan viimein herätty. Hiekkalinnalle esitetään matkailun kaupungin matkailu- ja tapahtumapalvelujen toimesta pysyvää paikkaa Pallonlahdelle. Palveluja on voitava keskittää, jotta syntyy lisää palveluja niiden ympärille. Mielestäni hiekkalinnan sijainnin onkin ensisijaisesti oltava linnoituksen sataman puoleisella sivulla. Se on vetovoimaisin sijainti niin paikallisille kuin turisteille.

Tilankäyttöä voidaan vielä tehostaa sataman tullirakennuksesta hiekkalinnaan saakka. On myös luonnollisesti ensin odotettava, löytyykö saunamaailmayrittäjää tavoitteen mukaisesti. Saunamaailma parkki- ym. oheistiloineen vaikuttaa muiden toimintojen sijoittamiseen alueelle.

Kaupungin tulee siis tulevaisuudessa varmistaa, että hiekkalinnan rakenteet kehittyvät vuosittain. Tykkimäen mittakaavaan vetovoimakohteena hiekkalinnasta ei ole. Sieltä voidaan kuitenkin ottaa esimerkkiä, kuinka yksityiset investoinnit ovat kehittyneet, kun aluetta ollaan vuosikymmeniä kehitetty systemaattisesti. Huhtikuussa 2021 Kymen seudun osuuskauppa ilmoitti, että se investoi huvipuiston viereiseen lomakylään yli 5 miljoonaa euroa ja palkkaa vähintään 20 uutta työntekijää  https://yle.fi/uutiset/3-11896001 Vastaavanlaisia menestystarinoita myös Lappeenrannan on luotava eri kohteissa. Se vaatii syvällistä ymmärrystä kaupungin roolista osana matkailukenttää.

Lappeenrannan kehittämisessä tapahtuu paljon lähivuosina. Kaupungissa tulee olemaan suuria rakennuskohteita, kaupunkikeskustan kehittämisen toimeenpanoa, matkailun kehittämistä ja yritysten nopeasti muuttuvien olosuhteiden tukemista.

Toimin vuosina 2021-25 Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajana. Sivuston tarkoituksena on tuottaa blogeja ja tietoa kaupungin eri kehityskohteista. Samalla tavoitteena on tukea kaupungin kehittymistä tietoa jakamalla ja lisäämällä vuorovaikutusta kehittämisasioista.

Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialalla työskentelee Lappeenrannassa noin 250 henkilöä. Toimiala kehittää elinkeinotoiminnan edellytyksiä kaupungissamme. Se vastaa myös mm. maankäytön suunnittelusta, asumisen edistämisestä, joukkoliikenteestä, rakentamisen viranomaistehtävistä, maaseutuhallinnon tehtävistä sekä kaupungin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä.

Jyri Hänninen

Blogin päätoimittaja

⁃ Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
⁃ Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
⁃ Kahden tytön isä
⁃ Liiketalouden lehtori LAB ammattikorkeakoulussa ja yrittäjä
⁃ Innokas liikunnan harrastaja