Kauppatori ja kauppahalli – kehityshyppy perinteitä hyödyntäen

Kauppatori on perinteisesti pienyrittäjyyden ja lähituotannon kohtaamispaikka. Lappeenrannan kauppatori oli Helsingin Sanomien arvion mukaan yksi Euroopan kolmesta parhaasta torista 1990-luvulla. Kauppakeskukset ovat vähentäneet torikauppaa, mutta sen merkitys elävän kaupunkikuvan kehittämisessä on suuri.

Lappeenrannassa hyväksyttiin kesäkuussa 2021 Meijän City-suunnitelma. Lappeenrannan kauppatorille laadittiin kolme kehittämisvaihtoehtoa. Keskeisiä tavoitteita torin kehittämiselle ovat:

  • Viihtyisyyden parantaminen
  • Mahdollisuus kasvattaa myyntikojujen määrää
  • Vetykioskien säilyttäminen/ uusiminen kokonaissuunnitelman pohjalta
  • Kauppahallin kutsuvuuden parantaminen
  • Leikkipaikan säilyttäminen ja kehittäminen
  • Yleisö-WC:n kunnostaminen
  • Kulkuyhteydet ja pysäköintipaikat

Kehityssuunnitelmissa on mielestäni kolme tärkeää asiaa, jotka on mietittävä tarkoin: Torin viereen kaavaillut asuintalot, sekä vetykojujen ja kauppahallin kohtalo. Meijän City suunnitelman kuva osoittaa konkreettisesti kehittämisen pääpainotukset   

Kauppatorin kehittämisen pääperiatteet

Vetykojuja on joissain suunnitelmaluonnoksissa viety kauppahallin sisätiloihin. Tämä on ajatuksena toteuttamiskelvoton. Tulen edistämään ratkaisua, jossa vetykojuja kehitetään edelleen aurinkoisessa ulkotilassa. Mielestäni torille mahtuisi kohtuullisesti myös hieman monipuolisempaa ruoka- ja kahvilatarjontaa – kuitenkin niin, että kaikkien toimintaedellytykset säilyvät.

Kauppahallia halutaan kehittää mahdollisella lisärakentamisella. Tämä on kauppahallin kehittämisen ehdoton ratkaisu. Nykyinen suora käytävä, jossa liiketiloja on vain yhdellä puolella, on muutettava. Kauppahallia tulee laajentaa torille päin siten, että liiketiloja, viihtyisyyttä ja kauppahallin saumaton yhdistyminen torialueelle onnistuu. Kauppahalliin tulisi saada lisää tarjontaa ja katettua terassitilaa torin puolelle. Meijän City suunnitelmassa onkin ajateltu tämänlaista kehityssuuntaa. Lappeenrannalta puuttuu moniin muihin kaupunkeihin verrattuna vetovoimainen kauppahalli. Torin ja hallin suunnitelmien tarkka yhdistäminen voi muuttaa tämän asian.

Kauppahallin kehittämisideoita

Nykyistä korkeampien asuin- ja liiketalojen rakentaminen sankarihautausmaan suuntaiselle sivulle toteuttaa hyvin kaupungin strategiaa tiivistää asumista keskusta-alueella. Kyseinen alue on tällä hetkellä melko selkiytymätön ajan eri kerrosten muodostamien rakennusten kanssa. Kaupunkikuvaa voidaan kehittää kestävästi kyseisellä alueella. On kuitenkin tärkeää, että torialueelle ja vetykioskeille kuuluva auringonpaiste ei katoa ratkaisujen myötä. Tätä näkökulmaa ei tule väheksyä kun toria kehitetään.   

Villinä ideana ehdotan lähiruoan tuomista paremmin esiin kauppatorille. Voisiko kauppatorille kehittää uutta vetovoimaista Lappeenrannan Green hengessä tehty kaupallinen, asiakkaille avoin kasvihuone, joka toimisi nähtävyytenä ja lähes ympärivuotisena kauppapaikkana. Paikassa voisi olla kahvio-/ravintolatoimintaa.

Kauppatoria ja kauppahallia tulee joka tapauksessa kehittää nopeasti lähivuosina. Se on paitsi oman viihtyvyyden ja identiteettimme, myös liian vähäisten matkailukohteiden kannalta tärkeä paikka. Tulen vahvasti tukemaan kauppatorin vetovoiman parantamista. Tämä vaatii laajaa yhteistyötä ja selkeää suuntaa, jota myös kauppatorin yrittäjät voivat ainakin pääosin tukea.  

Lappeenrannan kehittämisessä tapahtuu paljon lähivuosina. Kaupungissa tulee olemaan suuria rakennuskohteita, kaupunkikeskustan kehittämisen toimeenpanoa, matkailun kehittämistä ja yritysten nopeasti muuttuvien olosuhteiden tukemista.

Toimin vuosina 2021-25 Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajana. Sivuston tarkoituksena on tuottaa blogeja ja tietoa kaupungin eri kehityskohteista. Samalla tavoitteena on tukea kaupungin kehittymistä tietoa jakamalla ja lisäämällä vuorovaikutusta kehittämisasioista.

Elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialalla työskentelee Lappeenrannassa noin 250 henkilöä. Toimiala kehittää elinkeinotoiminnan edellytyksiä kaupungissamme. Se vastaa myös mm. maankäytön suunnittelusta, asumisen edistämisestä, joukkoliikenteestä, rakentamisen viranomaistehtävistä, maaseutuhallinnon tehtävistä sekä kaupungin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä.

Jyri Hänninen

Blogin päätoimittaja

⁃ Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
⁃ Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
⁃ Kahden tytön isä
⁃ Liiketalouden lehtori LAB ammattikorkeakoulussa ja yrittäjä
⁃ Innokas liikunnan harrastaja